İstanbul Ankara İzmir İletişim Formu

Anadili, birey için sadece duygu, düşünce ve isteklerini bildirmek amacıyla kullandığı bir araç değil, aynı zamanda onu, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi yapacak, toplumla özdeşleştirecek, ona sosyal kişilik kazandıracak bir araçtır.

Bilim bilmeye, sanat yapabilmeye dayanır. Bu olgunun bilincine varmış birey, doğru, akıcı, rahat ve güzel konuşmanın, yetinin ötesinde öğrenmeye dayalı bir sanat olduğunu anlamakta güçlük çekmez.

Toplumumuzda en çok eleştirilenlerin başında, iletişim becerisindeki eksiklik gelmektedir. Türkiye'de ulusal, kablolu, bölgesel ve yerel televizyon kuruluşlarının sayısı 250'nin üzerindedir. Ulusal, bölgesel ve yerel radyoların sayısıysa 1000'i bulmaktadır.

2016 verilerine göre, 9 ulusal kanalda yayınlanan dizi film sayısı 50'yi bulmaktadır. Ayrıca, 2016'da 100'ün üzerinde sinema filmi çekilmiş, 2017 yılının ilk 4 ayındaysa bu sayısı 70'leri bulmaktadır. Bir dizi ya da sinema filmi projesinde, kamera önü ve arkasında en az 60 kişilik ekip görev almakta, bazılarında bu kadro 200'lere kadar çıkabilmektedir. Kaldı ki, sözü edilen rakamlar, bölüm bölüm değişen figüranların ve yardımcı oyuncuların sayısı değerlendirilmeden hesaplanmıştır.  Bu kadar geniş bir sektörü oluşturan sinema ve dizi oyunculuğu her geçen yıl cazibesini arttırarak gelişmektedir.

Sinema ve dizi film yapımcıları ve yönetmenlerinin, gerek eğitimli, gerekse kendini seslendirebilen oyuncu adaylarına öncelik verdiği doğaldır.

Son yıllarda herkesin farkettiği ve eleştirdiği ana konulardan biri de, filmlerin niteliksiz seslendirildiğidir. Nedeniyse, birkaç yıl öncesine kadar ağırlıklı olarak Tiyatro Sanatçıları seslendirme mesleğiyle ilgilenirken, son yıllarda dizi film ve sinema oyunculuğuna yönelmişler ve seslendirme yönetmenleri nitelikli seslendirme sanatçısı bulmakta güçlük çekmeye başlamalarıdır.

Bu doğrultuda geniş bir sektör olan ve yapımcı - yayıncı kuruluşlarda yaşanan ortak sorun, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanamamasıdır.

T.C.M.E.B Özel Başkent İletişim Bilimleri Akademisi, Devlet Tiyatroları Sanatçıları, TRT kökenli spiker - sunucular ve seslendirme sanatçıları ile dilbilimcilerden oluşan eğitim kadrosuyla; gerek Türkçe'yi güzel ve etkili konuşma becerisini, gerekse spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk meslek becerilerini kazandırmak amacıyla DİKSİYON, SPİKERLİK, SUNUCULUK, SESLENDİRME, OYUNCULUK eğitimleri düzenleyen bir okuldur. 

 

Eğitim Kadromuz

Mezunlarımız

Referanslar

Akademiden Görüntüler

Video Galeri

Haberler - Yararlı Bilgiler

Back to Top